นิเทศศาสตร์เกษตร ได้รับรางวัลการประกวดไวรัลวิดีโอ “Think Eat Save กินอยู่รู้คิด” จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

18738961 1570128533010768 32812754658929444 o

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "Think Eat Save Contest"

 ผลงานของทีม Partner Film โดยมี ดร.กุลชัย กุลตวนิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา