ดร.กุลชัยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ "Motion Graphic" จัดโดย มสธ.

20108202 1621813374508950 2711463036277692563 n

ดร.กุลชัย กุลตวนิช ได้รับเกียรติจากทาง มสธ. ให้เป็นวิทยากรเรื่อง "Motion Graphic"

ในงาน Educational Technology 4.0 for 21st Century Skills ในวันที่ 15 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา