นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรคว้า 2 รางวัล การประกวดคลิปวิดีโอและโมชั่น

21617504 1570384539689492 6269126831647232100 n

ดร.กุลชัย อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมรับโล่รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศจากนายกรัฐมนตรี

จากการประกวดสื่อ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" วันที่ 19 ก.ย. 2560