Save As Media Studio

 

"รับสร้างสรรค์ผลงานสื่อทุกชนิด

คุณภาพมาตรฐาน ราคานักศึกษา"

 

สนใจทำสื่อหรืออบรมเกี่ยวกับ

Viral Video, Presentation,

Graphic Design, Infographic,

Motion Graphic, Website,

e-Book, CAI และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ

 

โทรสอบถามราคาได้ที่

อ.บิ๊ก 081-4095799

shutter

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรคว้ารางวัลหนังสั้นสุขภาพจิตจากสวนปรุง

28279911 1744548832273061 6559024739544090294 n

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงานหนังสั้น เรื่อง "Smile"

จากการประกวดหนังสั้น มูลนิธิสุขภาพจิตสวนปรุง โดยมี ดร.กุลชัย กุลตวนิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา