รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม (Best Paper Award) ในงานประชุมวิชาการ

32810375 1959620510728233 2840197748983070720 n

น.ส.อริศรา ภู่พันธ์ และน.ส.จริญญา สร้อยแก้ว ได้รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม

จากงานประชุมวิชาการ NCAA ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.กุลชัย กุลตวนิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา