Save As Media Studio

 

"รับสร้างสรรค์ผลงานสื่อทุกชนิด

คุณภาพมาตรฐาน ราคานักศึกษา"

 

สนใจทำสื่อหรืออบรมเกี่ยวกับ

Viral Video, Presentation,

Graphic Design, Infographic,

Motion Graphic, Website,

e-Book, CAI และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ

 

โทรสอบถามราคาได้ที่

อ.บิ๊ก 081-4095799

shutter

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรคว้ารางวัลประกวดโปสเตอร์ "Cyber Security"

25289674 1653329014728377 6793033736401662317 n

นางสาวระวินันท์ ยิ้มแก้ว และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กุลชัย กุลตวนิช ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์ "Cyber Security" จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์