นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ

B5CD1F04 F789 495C 8D7D A254821C5443

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชทานโล่รางวัลแก่นักศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัย

เป็นรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อแบรนด์พลังเพื่อเลือดใหม่ ประจำปี 2559 และ 2560