นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรคว้ารางวัลหนังสั้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

42194288 1726481134124057 6134523976677851136 n

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรภายใต้การดูแลของ ดร.กุลชัย กุลตวนิช ได้รับรางวัลชมเชย

จากการประกวดหนังสั้นรณรงค์ลดการใช้พลาสติก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม