นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโมชันอินโฟกราฟิก

42962861 1888404967906676 7223271596071321600 n

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรภายใต้การดูแลของ ดร.กุลชัย กุลตวนิช ได้รับรางวัลชนะเลิศ

จากการประกวดสื่อโมชันอินโฟกราฟิก Green University จัดโดยโดย มทร.สุวรรณภูมิ