Save As Media Studio

 

"รับสร้างสรรค์ผลงานสื่อทุกชนิด

คุณภาพมาตรฐาน ราคานักศึกษา"

 

สนใจทำสื่อหรืออบรมเกี่ยวกับ

Viral Video, Presentation,

Graphic Design, Infographic,

Motion Graphic, Website,

e-Book, CAI และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ

 

โทรสอบถามราคาได้ที่

อ.บิ๊ก 081-4095799

shutter

Up

PNC 17-19 May 2016

วันที่ 1 - สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ 21
วันที่ 1 - Kahoot / Pinterest
วันที่ 2 - Interactive PowerPoint
วันที่ 2 - Infographic
วันที่ 3 - Edmodo
 
 
Powered by Phoca Download