Save As Media Studio

 

"รับสร้างสรรค์ผลงานสื่อทุกชนิด

คุณภาพมาตรฐาน ราคานักศึกษา"

 

สนใจทำสื่อหรืออบรมเกี่ยวกับ

Viral Video, Presentation,

Graphic Design, Infographic,

Motion Graphic, Website,

e-Book, CAI และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ

 

โทรสอบถามราคาได้ที่

อ.บิ๊ก 081-4095799

shutter

นิเทศศาสตร์เกษตร ชนะเลิศการประกวดสื่อ Motion Infographic “การใช้งานดิจิทัลอย่างปลอดภัย” จัดโดย ธกส.

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรชนะเลิศประกวด Motion Infographic จัดโดย ธกส.

Orange Room Production มีที่ปรึกษาคือ ดร.กุลชัย กุลตวนิช