นิเทศศาสตร์เกษตร ชนะเลิศการประกวดสื่อ Motion Infographic “การใช้งานดิจิทัลอย่างปลอดภัย” จัดโดย ธกส.

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรชนะเลิศประกวด Motion Infographic จัดโดย ธกส.

Orange Room Production มีที่ปรึกษาคือ ดร.กุลชัย กุลตวนิช