นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรได้รับรางวัลหนั้งสั้น TK Park 18 ส.ค. 2560

21057674 1665346873488933 1482560347 o

ผลงานเรื่อง "เรือจ้างกลางดอย" จาก Partner Film ได้รับรางวัลขวัญใจกรรมการ

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ดร.กุลชัย กุลตวนิช และผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม